¶λλες Σελίδες:  Προηγ. |  Επόμ.
Σκοποί και Επιδιώξεις της ΦΕΑ

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών οι σκοποί και οι επιδιώξεις του σωματείου είναι :

  1. Η προαγωγή και διάδοση των πολιτιστικών ιδεών.
  2. Η συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια και πολιτιστική ανάπτυξη των φιλοτελιστών και η μέσω του φιλοτελισμού επιμορφωτική και πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του με τη μεταφορά και διάδοση ιστορικών, πνευματικών, θρησκευτικών καλλιτεχνικών και λοιπών γνώσεων μέσω των παραστάσεων των γραμματοσήμων, της έρευνας και μελέτης τους.
  3. Η προβολή του πολιτιστικού, ιστορικού, καλλιτεχνικού και τουριστικού πλούτου της Ελλάδας μέσα από τα γραμματόσημα
  4. Η ενασχόληση ιδιαίτερα των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους με την επιμορφωτική ασχολία της συλλογής των γραμματοσήμων προς αποφυγή επιβλαβών απασχολήσεων και συνηθειών.
  5. Η καταγραφή και διατήρηση της φιλοτελικής και ταχυδρομικής ιστορίας και ειδικότερα η ανάπτυξη και διάδοση του Φιλοτελισμού στη χώρα μας με διαλέξεις, εκπαιδευτικές φιλοτελικές ημερίδες, φιλοτελικά εκπαιδευτικά προγράμματα, δανειστική βιβλιοθήκη, περιοδικό «Το Γραμματόσημο» κ.ά.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών λειτουργεί ιδιόκτητο εντευκτήριο στην Αθήνα επί της οδού Τήνου αρ.11, διαθέτει φιλοτελική δανειστική βιβλιοθήκη, διοργανώνει φιλοτελικές διαλέξεις, ημερήσιες εκδρομές με σκοπό τη γνωριμία και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της και των οικογένειών τους και πραγματοποιεί πανελλήνιες φιλοτελικές εκθέσεις στην Αθήνα και τοπικές φιλοτελικές εκθέσεις νεότητας σε δήμους της Αττικής.